fbpx

ЗАБРАВИЛИ СТЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ СЕ ПОДОТВИЛИ ЗА GDPR

НИЕ МОЖЕМ ДА ПОДГОТВИМ САЙТА ТИ ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА

ВСЕКИ САЙТ ЛИ ПОПАДА ПОД GDPR?

Всички сайтове, които обработват и съхраняват личните данни на субектите на данни, пребиваващи в Европейския съюз, независимо от местоположението на сайта, трябва да бъдат съвместими с GDPR. За да определите дали вашият уеб сайт се нуждае от нашите услуги, проверете дали имате следното:

Лична информация

Лични данни

Вашият сайт събира лични данни от потребителите си.

 • Име и Фамилия
 • Email адрес
 • IP адрес
 • Местоживеене
 • Телефонен номер
 • и др.

Форми на сайта

Вашият сайт притежава форма за контакти, запитвания или форма за поръчка на продукт.

 • Име и Фамилия
 • Email адрес
 • IP адрес
 • Местоживеене
 • Телефонен номер
 • и др.
Google Analytics

Google Analytics

Вашият сайт проследява представянето си чрез трети страни, като Google Analytics.

 • Информация за пол
 • Информация за възраст
 • Информация за националност
 • Информация за местоживеене
 • и др.

ПРЕМИУМ ПОДДРЪЖКА НА САЙТА ВИ

За да можете да отговаряте на изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Вие трябва да имате човек, който да се грижи за това. Единият вариант е да изберете нашите услуги, а другия е да си назначите човек, който е достатъчно компетентен да може да върши тази работа!

ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ СЕ ПОДОТВИЛИ ЗА GDPR

НИЕ МОЖЕМ ДА ПОДГОТВИМ САЙТА ТИ ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА

НАГОРЕ